Διακοπή λειτουργίας - Διοικητικές Κυρώσεις
Χάρη στην απόλυτη ειδίκευσή μας, σας παρέχουμε την πληρέστερη δυνατή αντιμετώπιση πιθανών αποφάσεων προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας και άλλων διοικητικών κυρώσεων, που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία του καταστήματός σας, μέσω ποικίλων διαδικασιών (π.χ. αντιρρήσεις, αιτήσεις θεραπείας, ιεραρχικές προσφυγές  κλπ.),  έχοντας ως μοναδικό στόχο να αποφευχθεί το ενδεχόμενο σφράγισης του καταστήματός σας και να διατηρηθεί η απρόσκοπτη και διαρκή λειτουργία της επιχείρησής σας.
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 61-63, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, Τ.Κ. 11362
[email protected]
T. 213 025 3173
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 9 & ΕΝΩΤΙΚΩΝ, Τ.Κ. 54627
[email protected]
T. 231 0528 154
ΜΥΚΟΝΟΣ
[email protected]
T. 228 902 8602
FOLLOW US
back to top