Γνωστοποίηση Χρήσης Μουσικής (Άδεια Μουσικής)
Η γνωστοποίηση χρήσης μουσικής (άδεια μουσικής), καθώς και η άδεια παράτασης του ωραρίου αυτής, σε όσους Δήμους αυτή προβλέπεται, συνιστούν βασικές προϋποθέσεις για την νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα δικηγορικά μας γραφεία φροντίζουν για την απρόσκοπτη και γρήγορη έκδοση αλλά και ανανέωσή τους, αποτρέποντας πιθανές κυρώσεις εξαιτίας της έλλειψής τους.
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 61-63, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, Τ.Κ. 11362
[email protected]
T. 213 025 3173
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 9 & ΕΝΩΤΙΚΩΝ, Τ.Κ. 54627
[email protected]
T. 231 0528 154
ΜΥΚΟΝΟΣ
[email protected]
T. 228 902 8602
FOLLOW US
back to top