Γνωστοποίηση καταστήματος (Άδεια Ίδρυσης)
Τα Δικηγορικά Γραφεία μας αναλαμβάνουν καταρχήν, σε συνεργασία και με ειδικευμένους μηχανικούς, τον προέλεγχο χώρων, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί πράγματι να αδειοδοτηθεί ο χώρος που ενδιαφέρει τον επιχειρηματία πριν υπογράψει οποιοδήποτε δεσμευτικό μισθωτήριο. Στη συνέχεια, σας παρέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την διαδικασία Γνωστοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, τόσο κατά το στάδιο της Βεβαίωσης της παραγράφου 2 του αρθρου 28 του Νόμου 4442/2016, όσο και της γνωστοποίησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ Β 1723/2017), σας εφοδιάζουν με τις απαραίτητες δηλώσεις και λοιπά υποδείγματα δικαιολογητικών, και παρακολουθούν σε καθημερινή βάση την εξέλιξη των αιτήσεων σας, αποτρέποντας αποτελεσματικά τα προβλήματα τα οποία προκαλεί η γραφειοκρατία των δημόσιων υπηρεσιών. Τέλος, συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συντονίζουν και ελέγχουν τα σχέδια των μηχανικών ώστε να είναι σύμφωνα με την Υγειονομική Νομοθεσία και αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση της αδειοδότησης.

Το ίδιο συμβαίνει και με τη γνωστοποίηση χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων, τις παρατάσεις ωραρίου μουσικής/μουσικών οργάνων αλλά και των αδειών κοινόχρηστου χώρου. Καλέστε μας για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το παράβολο και για την γνωστοποίηση άδειας λειτουργίας καταστήματος.
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 61-63, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, Τ.Κ. 11362
[email protected]
T. 213 025 3173
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 9 & ΕΝΩΤΙΚΩΝ, Τ.Κ. 54627
[email protected]
T. 231 0528 154
ΜΥΚΟΝΟΣ
[email protected]
T. 228 902 8602
FOLLOW US
back to top